รายงานเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า

รายงานโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ อายุ 15 ปีขึ้นไป ปี 2557

รายงานการคัดกรองโรคซึมเศร้า
รหัสอำเภอ รายชื่ออำเภอ จำนวนประชากรอายุ15ปีขึ้นไป จำนวนประชากร คาดประมาณการ(2.7%) ผู้ป่วยโรคชึมเศร้าเข้าถึงบริการ(diagcode F32-F39) ร้อยละ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ
3001 เมือง
375,260
10,132
643
6.35
3002 ครบุรี
66,274
1,789
330
18.44
3003 เสิงสาง
53,612
1,448
80
5.53
3004 คง
45,308
1,223
36
2.94
3005 บ้านเหลื่อม
11,739
317
17
5.36
3006 จักราช
42,719
1,153
156
13.53
3007 โชคชัย
67,235
1,815
222
12.23
3008 ด่านขุนทด
80,548
2,175
125
5.75
3009 โนนไทย
48,660
1,314
96
7.31
3010 โนนสูง
82,925
2,239
368
16.44
3011 ขามสะแกแสง
27,858
752
862
114.6
3012 บัวใหญ่
43,276
1,168
85
7.27
3013 ประทาย
56,342
1,521
443
29.12
3014 ปักธงชัย
90,018
2,430
98
4.03
3015 พิมาย
78,781
2,127
200
9.4
3016 ห้วยแถลง
45,545
1,230
23
1.87
3017 ชุมพวง
46,984
1,269
165
13.01
3018 สูงเนิน
67,169
1,814
102
5.62
3019 ขามทะเลสอ
20,374
550
41
7.45
3020 สีคิ้ว
94,860
2,561
230
8.98
3021 ปากช่อง
143,038
3,862
157
4.07
3022 หนองบุญมาก
46,912
1,267
87
6.87
3023 แก้งสนามนาง
24,681
666
5
0.75
3024 โนนแดง
12,354
334
75
22.48
3025 วังน้ำเขียว
35,196
950
21
2.21
3026 เทพารักษ์
18,981
512
1
0.2
3027 เมืองยาง
20,187
545
0
0
3028 พระทองคำ
34,549
933
68
7.29
3029 ลำทะเมนชัย
17,686
478
156
32.67
3030 บัวลาย
17,728
479
15
3.13
3031 สีดา
11,893
321
38
11.83
3032 เฉลิมพระเกียรติ
30,511
824
42
5.1
รวม
1,859,203
50,198
4,987
9.93

สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา